PUNTS PARKER 2014 COSTERS DEL SEGRE 2014 ❖ LLISTA PARKER VINS DO COSTERS DEL SEGRE 2014 ❖ MILLORS VINS DO COSTERS DEL SEGRE LLISTA PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DO COSTERS DEL SEGRE 2014 ❖ WINE ADVOCATE COSTERS DEL SEGRE 2014 ❖ PUNTS PARKER 2014 COSTERS DEL SEGRE 2014 ❖ LLISTA PARKER VINS DO COSTERS DEL SEGRE 2014 ❖ MILLORS VINS DO COSTERS DEL SEGRE LLISTA PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DO COSTERS DEL SEGRE 2014 ❖ WINE ADVOCATE COSTERS DEL SEGRE 2014 ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ PUNTS PARKER 2014 COSTERS DEL SEGRE 2014 ❖ LLISTA PARKER VINS DO COSTERS DEL SEGRE 2014 ❖ MILLORS VINS DO COSTERS DEL SEGRE LLISTA PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DO COSTERS DEL SEGRE 2014 ❖ WINE ADVOCATE COSTERS DEL SEGRE 2014 ❖

PAÍSDEVINS

wine advocate, puntuacions do costers del segre 2014

 

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

Observacions

S : inicial d’ Sparkling, és a dir vins escumosos ( cava i altres DO )

NOU : apareix a la llista per 1a vegada o no hi sortia a l’anterior ( 2012)

+ : anotació del Tastador.

+5 : destaquem aquells vins que pugen de manera destacada en aquesta valoració respecte al 2012 Neal Martin ( 3 o més punts )


 

Puntuacions Wine Advocate 2014

Vins de la DO Costers del Segre

Tipus de vi    Anyada    Celler    Nom del Vi    Punts WA   Obs.     DO

Blanc     2008    Castell d’Encus    Majjan    95    NOU    Costers del Segre

Negre    2012    Castell d’Encus    Thalarn    95        Costers del Segre

Blanc    2010    Castell d’Encus    Ekam Essència    93    NOU    Costers del Segre

Blanc    2012    Castell d’Encus    Ekam    93    +3    Costers del Segre

Negre    2012    Castell d’Encus    Acusp    93        Costers del Segre

Blanc     2010    Batlliu de Sort    Biu Blanc de Noirs    92    NOU    Costers del Segre

Negre    2012    Batlliu de Sort    Biu Pinot Noir    92    NOU    Costers del Segre

Blanc    2012    Castell d’Encus    Taleia    92    +2    Costers del Segre

Negre    2012    Castell d’Encus    Quest    92    +2    Costers del Segre

Negre    2010    Clos Pons    Clos Pons 809    92        Costers del Segre

Negre    2010    Tomàs Cusiné    Finca Combarra    92    NOU    Costers del Segre

Negre    2011    Castell d’Encus    Quest    91        Costers del Segre

Negre    2008    Cérvoles Celler    Cérvoles Negre    91    NOU    Costers del Segre

Negre    2010    Clos Pons    Clos Pons Roc Nu    91        Costers del Segre

Blanc     2012    Batlliu de Sort    Biu Blanc    90    NOU    Costers del Segre

Negre    2008    Castell del Remei    Castell del Remei 1780    90    +4    Costers del Segre

Negre    2006    Cérvoles Celler    Estrats    90    NOU    Costers del Segre

Blanc    2012    Clos Pons    Sisquella    90    NOU    Costers del Segre

Negre    2010    Costers del Sió    Alto Siós    90    NOU    Costers del Segre

Negre    2010    Castell del Remei    Oda Negre    89    +3    Costers del Segre

Blanc     2012    Castell del Remei    Oda Blanc    89    NOU    Costers del Segre

Negre    2010    Clos Pons    Alges    89        Costers del Segre

Blanc     2011    Clos Pons    Roc de Foc macabeu    89    NOU    Costers del Segre

Negre    2010    Costers del Sió    Finca Siós    89    NOU    Costers del Segre

Negre    2009    Mas Blanch i Jové    Saó Expressiu    89    +1    Costers del Segre

Blanc    2012    Mas Blanch i Jové    Saó Blanc    89    +3    Costers del Segre

Negre    2011    Tomàs Cusiné    El Vilosell    89    +3    Costers del Segre

Blanc     2012    Tomàs Cusiné    Finca La Serra    89    NOU    Costers del Segre

Blanc    2012    Cérvoles Celler    Cérvoles Blanc    88        Costers del Segre

Negre    2011    Mas Blanch i Jové    Petit Saó    88        Costers del Segre

Negre    2009    Tomàs Cusiné    Geol    88    =    Costers del Segre

Blanc    2013    Tomàs Cusiné    Auzells    88    +1    Costers del Segre

Negre    2011    Castell del Remei    Gotim Bru    87    +1    Costers del Segre

Blanc     2012    Cérvoles Celler    Colors Blanc    87    NOU    Costers del Segre

Negre    2010    Costers del Sió    Siós Les Creus    87    NOU    Costers del Segre

Negre    2011    Sicoris    Sicoris Negre    87    NOU    Costers del Segre

Blanc    2012    Tomàs Cusiné    Macabeu - Finca Racons     87        Costers del Segre

Blanc    2012    Tomàs Cusiné    Auzells    87        Costers del Segre

Negre    2012    Tomàs Cusiné    Llebre    87        Costers del Segre

Negre    2012    Tomàs Cusiné    Drac Màgic    86        Costers del Segre


 

Nou vell Priorat : redescobrint les arrels

Març‘2014 >>> Si fa dues dècades la DOQ Priorat va ser la pionera en el renaixement dels vins de Catalunya, ara ho torna a ser en un doble sentit que de fet és coincident : la redescoberta de les arrels i de la força del terroir.

D’una banda, ha de ser ( de nou ) el Wine Advocate qui posi el focus i elevi als altars dels 100 punts un vi del Priorat...però ranci ! En la línia engegada fa una anys d’autoreivindicació d’aquest tipus de vins pels propis membres de la DOQ, Gutiérrez els reconeix i reivindica ( atenció també a les puntuacions de De Muller, DO Tarragona ). De l’altra, irromp amb força Terroir al Limit que veu premiada l’aposta del “Think diferent” i fer que el vi refecteixi més el terrer i menys la fusta. Definitivament el petit celler d’Eben Sadie i Dominik A Huber s’ha situat entre els mites del Priorat al costat d’Alvaro Palacios, Josep Lluís Pérez, René Barbier, Daphne Glorian i Carles Pastrana.

PORTADA../PAISDEVINS/PORTADA.html
NOUS VINS../NOVES_ANYADES_VINS/SELECCIO_NOUS_VINS.html
ENOTURISME../PAISDEVINS/ENOTURISME.html
AGENDAGOURMEThttp://gourmetcatalunya.com/GOURMETCATALUNYA/AGENDA.html
FIRES DE VINS../FIRA-I-FESTES-DE-VINS-A-CATALUNYA/FIRA-DE-VI-FESTA-DEL-VI-2014.html
ENO-AGENDA../PAISDEVINS/AGENDA_ENO_GASTRONOMICA.html