PUNTS PARKER 2014 DO PENEDÈS 2014 ❖ LLISTA PARKER VINS DO PENEDÈS 2014 ❖ MILLORS VINS DO PENEDÈS LLISTA PARKER 2014 ❖ PUNTS PARKER 2014 CLÀSSIC DO PENEDÈS 2014 ❖ WINE ADVOCATE EMPORDÀ 2014 ❖ PUNTS PARKER 2014 DO PENEDÈS 2014 ❖ LLISTA PARKER VINS DO PENEDÈS 2014 ❖ MILLORS VINS DO PENEDÈS LLISTA PARKER 2014 ❖ PUNTS PARKER 2014 CLÀSSIC DO PENEDÈS 2014 ❖ WINE ADVOCATE EMPORDÀ 2014 ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ PUNTS PARKER 2014 DO PENEDÈS 2014 ❖ LLISTA PARKER VINS DO PENEDÈS 2014 ❖ MILLORS VINS DO PENEDÈS LLISTA PARKER 2014 ❖ PUNTS PARKER 2014 CLÀSSIC DO PENEDÈS 2014 ❖ WINE ADVOCATE EMPORDÀ 2014 ❖

PAÍSDEVINS

wine advocate, puntuacions do penedès 2014

 

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

Observacions

S : inicial d’ Sparkling, és a dir vins escumosos ( cava i altres DO )

NOU : apareix a la llista per 1a vegada o no hi sortia a l’anterior ( 2012)

+ : anotació del Tastador.

+5 : destaquem aquells vins que pugen de manera destacada en aquesta valoració respecte al 2012 Neal Martin ( 3 o més punts )


 

Puntuacions Wine Advocate 2014

Vins de la DO Penedès

Tipus de vi    Anyada    Celler    Nom del Vi    Punts WA   Obs.     DO

95

Blanc     Escumós    2001    Raventós i Blanc    Enoteca Personal Manuel Raventós    95    Penedès

94

Blanc     Escumós    2004    Loxarel    109 Gran Reserva    94    Penedès

Blanc         2010    Can Ràfols dels Caus    La Calma    94    Penedès

93

Blanc     Escumós    2000    Raventós i Blanc    Enoteca Personal Manuel Raventós    93    Penedès

Blanc         2010    Celler Credo    Can Credo    93    Penedès

Negre        2011    Pardas Celler    Collita Roja    93    Penedès

Blanc         2012    Alemany i Corrió    Cargol treu vi    93    Penedès

Blanc         2012    Cal Raspallet    Vinya dels Taus    93    Penedès

92

Blanc     Escumós    2009    Colet    Colet Assemblage Pinot N.-Chardonnay Extra Brut    92 Penedès

Blanc         2004    Hospital St Joan Baptista    Malvasia de Sitges seca    92    Penedès

Negre        2005    Can Ràfols dels Caus    Caus Lubis    92    Penedès

Negre        2009    Torres    Mas La Plana      92    Penedès

Blanc         2010    Can Ràfols dels Caus    El Rocallís    92    Penedès

Negre        2010    Finca Viladellops    Turó de les Abelles    92    Penedès

Negre        2010    Heretat Montrubí    Advent Samsó Dolç Natural    92    Penedès

Negre        2010    Heretat Montrubí    Gaintus    92    Penedès

Negre        2010    Torres    Mas Borras    92    Penedès

Blanc         2012    Alemany i Corrió    Núvols    92    Penedès

Blanc         2013    Raventós i Blanc    Silencis    92    Penedès

91

Blanc     Escumós    2010    Colet    Colet Gran Cuvée Extra Brut    91    Penedès

Blanc     Escumós    2010    Raventós i Blanc    Gran Reserva de la Finca    91    Penedès

Blanc     Escumós    2011    Colet    A Priori    91    Penedès

Negre        2003    Jean Leon    Vinya La Escala Vi de Finca    91    Penedès

Negre        2006    Can Ràfols dels Caus    Pedradura Negre    91    Penedès

Blanc         2008    Can Ràfols dels Caus    Xarel·lo Pairal    91    Penedès

Blanc         2010    Mas Candí    Pecat Noble Malvasia de Sitges    91    Penedès

Negre        2010    Jané Ventura    Mas Vilella    91    Penedès

Blanc         2011    Avgvstvs Forum Cellers    Chardonnay    91    Penedès

Blanc         2011    Pardas Celler    Aspriu Xarel·lo    91    Penedès

Blanc         2011    Ton Rimbau    Porcellànic Xarel·lo Verema Tardana    91    Penedès

Negre        2011    Oriol Rossell    Rocaplana    91    Penedès

Blanc         2012    Alemany i Corrió    Principia Mathematica    91    Penedès

Blanc         2012    Celler Credo    Capficat    91    Penedès

Blanc         2012    Parés Baltà     Calcari Xarel·lo    91    Penedès

Blanc         2012    Vins del Massís    Macizo blanc     91    Penedès

90

Blanc         2012    Cal Raspallet    Improvisació blanc    90    Penedès

Blanc     Escumós    2009    Raventós i Blanc    Gran Reserva de la Finca    90    Penedès

Blanc     Escumós    2010    Colet    Vatua Extra Brut    90    Penedès

Blanc     Escumós    2011    Raventós i Blanc    L’Hereu    90    Penedès

Blanc     Escumós    S/A    Can Miret d’Olivella    Ancestral Dolç Malvasia de Sitges    90    Penedès

Negre        2005    Can Ràfols dels Caus    Gran Caus Negre    90    Penedès

Negre        2006    Heretat Montrubí    Durona ( Sumoll, Samsó, Garnatxa )    90    Penedès

Negre        2007    Jean Leon    Jean Leon 50 Anys    90    Penedès

Negre        2008    Albet i Noya    Reserva Martí    90    Penedès

Negre        2008    Can Feixes Huguet    Can Feixes negre    90    Penedès

Negre        2010    Heretat Montrubí    Advent Sumoll Dolç Natural    90    Penedès

Negre        2010    Pardas Celler    Negre Franc    90    Penedès

Blanc         2011    Caves el Cep - Marquès de Gelida    Clot del Roure Xarel·lo    90    Penedès

Blanc         2011    Celler Credo    Estrany    90    Penedès

Blanc         2011    Mas Candí    Quatre Xarel·los    90    Penedès

Blanc         2011    Ton Rimbau    Porcellànic Vi Dolç Natural    90    Penedès

Negre        2011    Alemany i Corrió    Pas Curtei    90    Penedès

Negre        2011    Parés Baltà     Hisenda Miret    90    Penedès

Blanc         2012    Can Ràfols dels Caus    Terraprima blanc    90    Penedès

Blanc         2012    Celler Credo    Aloers    90    Penedès

Blanc         2012    Finca Valldosera    Subirat Parent     90    Penedès

Blanc         2012    Finca Viladellops    Xarel·lo XXX    90    Penedès

Blanc         2012    Jané Ventura    Malvasia de Sitges Barrica    90    Penedès

Blanc         2012    Sicus Terrers Mediterranis    Sons Xarel·lo    90    Penedès

Blanc         2012    Torres    Fransola    90    Penedès

Negre        2012    Finca Viladellops    Garnatxa    90    Penedès

Negre        2012    Heretat Montrubí    Black HMR 100% Garnatxa    90    Penedès

Negre        2012    Sicus Terrers Mediterranis    Sons Monastrell     90    Penedès

Blanc         2013    Loxarel    Xarel·lo de Loxarel    90    Penedès

89

Blanc         2001    Nadal    1510 Botrytis Noble    89    Penedès

Blanc         2009    Heretat Montrubí    Xarel·lo Dolç Natural    89    Penedès

Negre        2009    Jean Leon    Vinya Palau Merlot    89    Penedès

Blanc         2010    Pardas Celler    Xarel·lo    89    Penedès

Blanc         2010    Parés Baltà     Electio    89    Penedès

Negre        2010    Parés Baltà     Mas Irene    89    Penedès

Blanc         2011    Ca N'Estella    Gran Clot dels Oms    89    Penedès

Blanc         2011    Jané Ventura    Finca Els Camps    89    Penedès

Blanc         2011    Oriol Rossell    Les Cerveres    89    Penedès

Blanc         2011    Ton Rimbau    Porcellanic Xarel·lo Sur-lie    89    Penedès

Negre        2011    Jané Ventura    Negre Selecció 12 vinyes    89    Penedès

Negre        2011    Loxarel    Amaltea Negre    89    Penedès

Blanc         2012    Agustí Torelló Mata    Col·leció Terrers Aptià macabeu f.bóta    89    Penedès

Blanc         2012    Can Feixes    Blanc Selecció    89    Penedès

Blanc         2012    Gramona    Xarel·lo    89    Penedès

Blanc         2012    Heretat Montrubí    Blanc HMR    89    Penedès

Blanc         2012    Loxarel    Eos    89    Penedès

Blanc         2012    Mas Rodó    Blanc Macabeu    89    Penedès

Blanc         2012    Parés Baltà     Indígena Blanc    89    Penedès

Blanc         2012    Torres    Waltraud Riesling    89    Penedès

Blanc         2013    Loxarel    Amaltea Blanc Garnatxa Blanca    89    Penedès

88

Blanc     Escumós    2008    Can Miret d’Olivella    Ancestral Xarel·lo    88    Penedès

Rosat    Escumós    2008    Can Miret d’Olivella    Ancestral Rosat    88    Penedès

Blanc     Escumós    2011    Colet    Tradicional Extra Brut Blanc de Blancs    88    Penedès

Negre        2003    Martí Serdà    Mas Farreny Reserva Especial    88    Penedès

Negre        2009    Albet i Noya    Finca La Milana    88    Penedès

Negre        2010    Gramona    Gra a Gra    88    Penedès

Negre        2010    Raventós i Blanc    Isabel Negra    88    Penedès

Blanc         2011    Torre del Veguer    Muscat Dolç Verema Tardana    88    Penedès

Blanc         2012    1+1=3    Xarel·lo Ecològic    88    Penedès

Blanc         2012    Agustí Torelló Mata    Col·leció Terrers Subirat Parent    88    Penedès

Blanc         2012    Can Miret d’Olivella    Clar de castanyer    88    Penedès

Blanc         2012    Finca Valldosera    Subirat Parent  Vinya Germanda    88    Penedès

Blanc         2012    Gramona    Gessamí    88    Penedès

Blanc         2012    Gramona    Sauvignon blanc    88    Penedès

Blanc         2012    Jean Leon    Vinya Gigi Chardonnay    88    Penedès

Blanc         2012    Mas Candí    Desig Xarel·lo    88    Penedès

Blanc         2012    Oriol Rossell    Virolet Xarel·lo 100%    88    Penedès

Blanc         2012    Raventós i Blanc    Silencis    88    Penedès

Blanc         2012    Torelló Cava    Crisalys Xarel·lo ferm. bóta    88    Penedès

Rosat        2013    Loxarel    Loxarel LXV Xarel·lo Vermell    88    Penedès

87

Negre        2007    Alemany i Corrió    Sot Lefriec    87    Penedès

Negre        2009    Torre del Veguer    Eclèctic    87    Penedès

Negre        2009    Torres    Gran Coronas    87    Penedès

Negre        2010    Finca Viladellops    Viladellops Negre    87    Penedès

Negre        2010    Mas Rodó    Cabernet Sauvignon    87    Penedès

Negre        2011    Parés Baltà     Indígena Negre    87    Penedès

Blanc         2012    Agustí Torelló Mata    Col·leció Terrers Xarel·lo    87    Penedès

Blanc         2012    Ca N'Estella    Clot dels Oms    87    Penedès

Blanc         2012    Pardas Celler    Rupestris    87    Penedès

Blanc         2012    Torelló Cava    Gran Crisalys    87    Penedès

Blanc         2012    Vins del Massís    Massís    87    Penedès

Negre        2012    Albet i Noya    Negre Tempranillo    87    Penedès

Blanc         2013    Parés Baltà     Àmphora    87    Penedès

86

Negre        2008    Bodegues Sumarroca    Bòria    86    Penedès

Blanc         2012    Bodegues Sumarroca    Xarel·lo    86    Penedès

Negre        2012    Albet i Noya    Lignum    86    Penedès

Blanc         2013    Albet i Noya    Xarel·lo Ecològic    86    Penedès


 

Nou vell Priorat : redescobrint les arrels

Març‘2014 >>> Si fa dues dècades la DOQ Priorat va ser la pionera en el renaixement dels vins de Catalunya, ara ho torna a ser en un doble sentit que de fet és coincident : la redescoberta de les arrels i de la força del terroir.

D’una banda, ha de ser ( de nou ) el Wine Advocate qui posi el focus i elevi als altars dels 100 punts un vi del Priorat...però ranci ! En la línia engegada fa una anys d’autoreivindicació d’aquest tipus de vins pels propis membres de la DOQ, Gutiérrez els reconeix i reivindica ( atenció també a les puntuacions de De Muller, DO Tarragona ). De l’altra, irromp amb força Terroir al Limit que veu premiada l’aposta del “Think diferent” i fer que el vi refecteixi més el terrer i menys la fusta. Definitivament el petit celler d’Eben Sadie i Dominik A Huber s’ha situat entre els mites del Priorat al costat d’Alvaro Palacios, Josep Lluís Pérez, René Barbier, Daphne Glorian i Carles Pastrana.

PORTADA../PAISDEVINS/PORTADA.html
NOUS VINS../NOVES_ANYADES_VINS/SELECCIO_NOUS_VINS.html
ENOTURISME../PAISDEVINS/ENOTURISME.html
AGENDAGOURMEThttp://gourmetcatalunya.com/GOURMETCATALUNYA/AGENDA.html
FIRES DE VINS../FIRA-I-FESTES-DE-VINS-A-CATALUNYA/FIRA-DE-VI-FESTA-DEL-VI-2014.html
ENO-AGENDA../PAISDEVINS/AGENDA_ENO_GASTRONOMICA.html