PUNTS PARKER 2014 VINS PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT LLISTA PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ WINE ADVOCATE PRIORAT 2014 ❖ PUNTS PARKER 2014 VINS PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT LLISTA PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ WINE ADVOCATE PRIORAT 2014 ❖ PUNTS PARKER 2014 VINS PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT LLISTA PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ WINE ADVOCATE PRIORAT 2014 ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ PUNTS PARKER 2014 VINS PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT LLISTA PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ WINE ADVOCATE PRIORAT 2014 ❖

PAÍSDEVINS

wine advocate, puntuacions doq priorat 2014

 

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

Observacions

S : inicial d’ Sparkling, és a dir vins escumosos ( cava i altres DO )

NOU : apareix a la llista per 1a vegada o no hi sortia a l’anterior ( 2012)

+ : anotació del Tastador.

+5 : destaquem aquells vins que pugen de manera destacada en aquesta valoració respecte al 2012 Neal Martin ( 3 o més punts )


 

Puntuacions Wine Advocate 2014

Vins de la DOQ Priorat

Tipus de vi    Anyada    Nom del Vi    Punts WA    Ind.    Obs.    Celler    DO

Negre    S/A    Ca les Viudes, vi de mare de 100 anys    100        NOU    Arrels del Priorat    DOQ Priorat

Negre    2010    L’Ermita    99            Alvaro Palacios    DOQ Priorat

Negre    2010    Les Manyes    98            Terroir al Límit    DOQ Priorat

Negre    2010    Clos Erasmus    97      +5      Clos i Terrasses    DOQ Priorat

Negre    2011    Les Tosses    97    +        Terroir al Límit    DOQ Priorat

Negre    S/A      Arrels, vi de mare 60 anys    96     NOU       Arrels del Priorat    DOQ Priorat

Negre    2011    Clos Mogador    96            Clos Mogador    DOQ Priorat

Negre    2010    Selecció Especial    96            Ferrer-Bobet    DOQ Priorat

Negre    2011    Les Manyes    96            Terroir al Límit    DOQ Priorat

Negre    2011    Finca Dofí    95            Alvaro Palacios    DOQ Priorat

Negre    2011    L’Ermita    95            Alvaro Palacios    DOQ Priorat

Negre    2011    Masdeu    95            Cellers Scala Dei    DOQ Priorat

Negre    2010    Clos Martinet    95            Clos Martinet    DOQ Priorat

Negre    2010    Doix Costers de Vinyes Velles    95        +5    Mas Doix    DOQ Priorat

Negre    2010    Camí Pesseroles    95            Mas Martinet    DOQ Priorat

Negre    2010    Les Tosses    95            Terroir al Límit    DOQ Priorat

Negre    2010    L’Arbossar    95            Terroir al Límit    DOQ Priorat

Negre    2011    Dits del Terra    95            Terroir al Límit    DOQ Priorat

Negre    2010    Ronçaval    94            Cellers Ripoll Sans    DOQ Priorat

Negre    2010    Manyetes    94        +2    Clos Manyetes    DOQ Priorat

Blanc    2011    Clos Nelín    94        +3    Clos Mogador    DOQ Priorat

Negre    2011    Nit de Nin    94        +2    Familia Nin-Ortiz    DOQ Priorat

Negre    2009    La Vinya del Vuit    94            La Vinya del Vuit    DOQ Priorat

Negre    2010    Els Escurçons    94            Mas Martinet    DOQ Priorat

Negre    2011    Tros del Clos    94            Portal del Priorat    DOQ Priorat

Negre    2009    Planassos    94        NOU    Saó del Coster    DOQ Priorat

Blanc    2010    Pedra de Guix    94        NOU    Terroir al Límit    DOQ Priorat

Negre    2011    L’Arbossar    94            Terroir al Límit    DOQ Priorat

Negre    2010    Dits del Terra    94            Terroir al Límit    DOQ Priorat

Negre    2008    Clos Fontà    94            Viticultors Mas d’en Gil    DOQ Priorat

Negre    S/A    Cal Piró, vi de mare 30 anys    93        NOU    Arrels del Priorat    DOQ Priorat

Negre    2011    Laurel    93        +3    Clos Erasmus    DOQ Priorat

Negre    2008    Aguilera    93        NOU?    Combier-Fischer-Gerin    DOQ Priorat

Negre    2010    Vinyes Velles    93            Ferrer-Bobet    DOQ Priorat

Blanc    2011    Pedra de Guix    93        NOU    Terroir al Límit    DOQ Priorat

Negre    2010    Vi de Vila    93            Terroir al Límit    DOQ Priorat

Negre    2011    Gratallops    92            Alvaro Palacios    DOQ Priorat

Negre    2010    Gran Cruor    92            Casa Gran del Siurana    DOQ Priorat

Negre    2010    Roquers de Porrera    92            Celler de l’Encastell    DOQ Priorat

Negre    2010    5 Partides    92            Cellers Ripoll Sans    DOQ Priorat

Negre    2010    Cartoixa    92        +3    Cellers Scala Dei    DOQ Priorat

Negre    2010    Clos Figueres    92            Clos Figueras    DOQ Priorat

Negre    2011    Planetes de Nin    92            Família Nin-Ortiz    DOQ Priorat

Negre    2009    Vinyes Velles    92            Ferrer-Bobet    DOQ Priorat

Negre    2008    Noster Sants    92            La Perla del Priorat    DOQ Priorat

Negre    2010    Salanques    92        +6    Mas Doix    DOQ Priorat

Negre    2011    Costers de l’Ermita    92        +5    Mas Igneus    DOQ Priorat

Negre    2011    La Basseta    92            Mas Romaní ( Mas Alta )    DOQ Priorat

Negre    2011    Etern    92        NOU    Ritme Celler     DOQ Priorat

Negre    2011    Plaer    92        NOU    Ritme Celler     DOq Priorat

Negre    2011    Vi de Vila    92            Terroir al Límit    DOQ Priorat

Negre    2010    Lo Món    92            Trossos del Priorat    DOQ Priorat

Negre    2012    Siuralta Samsó    92        NOU    Vins Nus    DOQ Priorat

Blanc    2011    Coma Blanca    92            Viticultors Mas d’en Gil    DOQ Priorat

Negre    2008    Coma Vella    92        +3    Viticultors Mas d’en Gil    DOQ Priorat

Negre    2009    El Vell Coster    91            Cellers Pasanau    DOQ Priorat

Blanc    2011    Escanya Vella    91        NOU    Cellers Ripoll Sans    DOQ Priorat

Negre    2011    Pissarres    91        +8    Costers del Priorat    DOQ Priorat

Negre    2010    Clos de l’Obac    91            Costers del Siurana    DOQ Priorat

Negre    2009    Clos Galena ( eco / organic )    91            Domini de la Cartoixa    DOQ Priorat

Negre    2010    Eda    91            Epicure Wines    DOQ Priorat

Negre    2010    Coster    91            Mas Sinén ( Burgos Porta )    DOQ Priorat

Negre    2007    Ardiles    91            Merum Priorati    DOQ Priorat

Negre    2012    Gotes del Priorat    91            Portal del Priorat    DOQ Priorat

Blanc    2011    Terra de Cuques    91            Terroir al Límit    DOQ Priorat

Negre    2010    Riu    91            Trio Infernal    DOQ Priorat

Negre    2010    Nus    91            Viticultors Mas d’en Gil    DOQ Priorat

Negre    2008    Cruor    90            Casa Gran del Siurana    DOQ Priorat

Negre    2010    Mas d’en Compte negre    90            Celler Cal Pla    DOQ Priorat

Negre    2011    Vinya Les Sorts    90            Clos Berenguer    DOQ Priorat

Negre    2011    Negre de negres    90            Clos del Portal    DOQ Priorat

Negre    2012    Serres del Priorat    90            Clos Figueras    DOQ Priorat

Negre    2010    Martinet Bru    90            Clos Martinet    DOQ Priorat

Negre    2011    Clos Cypres    90        +6    Costers del Priorat    DOQ Priorat

Negre    2007    Clos Les Fites    90            La Perla del Priorat    DOQ Priorat

Negre    2007    Noster Templari    90            La Perla del Priorat    DOQ Priorat

Negre    2007    Nunci Costero    90            Mas de les Pereres    DOQ Priorat

Negre    2011    Mas Igneus F A 206    90            Mas Igneus    DOQ Priorat

Negre    2012    Mas Igneus F A 104    90            Mas Igneus    DOQ Priorat

Negre    2011    FA 112    90        +4    Mas Igneus    DOQ Priorat

Negre    2011    Cirerets    90            Mas Romaní ( Mas Alta )    DOQ Priorat

Negre    2010    Negre    90            Mas Sinén ( Burgos Porta )    DOQ Priorat

Negre    2010    Torroja    90            Mayol Viticultors    DOQ Priorat

Negre    2007    Osmin    90            Merum Priorati    DOQ Priorat

Negre    2010    Abellars    90            Noguerals    DOQ Priorat

Negre    2011    Somni    90            Portal del Priorat    DOQ Priorat

Blanc    2011    Ritme Blanc    90            Ritme Celler     DOQ Priorat

Negre    2011    Ritme Negre    90            Ritme Celler     DOQ Priorat

Negre    2009    Terram    90            Saó del Coster    DOQ Priorat

Negre    2010    Perpetual    90            Torres    DOQ Priorat

Negre    2010    Ònix Evolució    90            Vinícola del Priorat    DOQ Priorat

Blanc    2011    Coma Alta    90            Viticultors Mas d’en Gil    DOQ Priorat

Negre    2010    Bellmunt    90        +4    Viticultors Mas d’en Gil    DOQ Priorat

Negre    2011    Les Terrasses Vinyes Velles    89            Àlvaro Palacios    DOQ Priorat

Negre    2011    Anjoli     89        NOU    Celler Ardèvol    DOQ Priorat

Negre    2010    El Puig    89            Cellers Fuentes    DOQ Priorat

Negre    2011    Pasanau Ceps Nous    89            Cellers Pasanau    DOQ Priorat

Negre    2009    Finca la Planeta    89            Cellers Pasanau    DOQ Priorat

Negre    2012    Clos del Tafall    89            Clos Berenguer    DOQ Priorat

Negre    2010    Font de la Figuera Negre    89            Clos Figueras    DOQ Priorat

Negre    2010    Iugiter    89            La Conreria d’Scala Dei    DOQ Priorat

Negre    2010    Iugiter Selecció Vinyes Velles    89            La Conreria d’Scala Dei    DOQ Priorat

Blanc    2007    Clos Les Fites    89            La Perla del Priorat    DOQ Priorat

Negre    2010    Clos del Music    89            Mas Blanc Pinord    DOQ Priorat

Negre    2010    Mas Blanc 7    89            Mas Blanc Pinord    DOQ Priorat

Negre    2009    Nuncito    89            Mas de les Pereres    DOQ Priorat

Negre    2011    Nunci Dolç    89        NOU    Mas de les Pereres    DOQ Priorat

Negre    2009    Degustació    89            Mas Martinet    DOQ Priorat

Negre    2010    Menut    89        +3    Mas Martinet    DOQ Priorat

Negre    2011    Saó del Coster S    89        NOU    Saó del Coster    DOQ Priorat

Negre    2011    Salmos    89            Torres    DOQ Priorat

Negre    2011    Secret del Priorat    89        NOU    Torres    DOQ Priorat

Negre    2011    Nassos    89        NOU    Vall Sanzo    DOQ Priorat

Negre    2012    Camins del Priorat    88            Àlvaro Palacios    DOQ Priorat

Negre    2008    Montsalvat negre    88            Cartoixa de Montsalvat    DOQ Priorat

Negre    2009    Planets    88            Celler Prior Pons    DOQ Priorat

Negre    2006    Cartus    88            Cellers Fuentes    DOQ Priorat

Blanc    2012    Font de la Figuera Blanc    88            Clos Figueras    DOQ Priorat

Negre    2011    Crossos    88        NOU    Domini de la Cartoixa    DOQ Priorat

Negre    2012    Flors    88            Ediciones i-limitadas    DOQ Priorat

Negre    2009    Noster    88            La Perla del Priorat    DOQ Priorat

Blanc    2010    Nunci Blanc    88        +3    Mas de les Pereres    DOQ Priorat

Negre    2007    Nunci Negre    88            Mas de les Pereres    DOQ Priorat

Negre    2008    Clos Severí    88        NOU    Mas Garrian    DOQ Priorat

Blanc    2012    Barranc dels Closos Blanc    88            Mas Igneus    DOQ Priorat

Negre    2011    Humilitat    88        +3    Massard & Brunet    DOQ Priorat

Negre    2010    Brogit    88            Mayol Viticultors    DOQ Priorat

Negre    2010    Clos Gebrat    88            Vinícola del Priorat    DOQ Priorat

Negre    2010    Mas de Subirà    88        NOU    Viticultors del Priorat    DOQ Priorat

Negre    2010    Kalos    87            Agnès de Cervera    DOQ Priorat

Negre    2012    Gr 174    87            Casa Gran del Siurana    DOQ Priorat

Negre    2010    Terra d’Hom    87            Celler Ardèvol    DOQ Priorat

Negre    2011    Mas d’en Compte Planots    87            Celler Cal Pla    DOQ Priorat

Negre    2009    Prior Pons    87            Celler Prior Pons    DOQ Priorat

Negre    2007    Gran Clos    87            Cellers Fuentes    DOQ Priorat

Negre    2011    Artai    87            Cellers Ripoll Sans    DOQ Priorat

Negre    2010    Roureda Llicorella Clàssic    87            Cellers Unió    DOQ Priorat

Negre    2010    Cuvée Rémy    87        NOU    Chapillon     DOQ Priorat

Negre    2009    Vinyes Baixes    87           Clos Dominic    DOQ Priorat

Negre    2009    Vinyes Altes    87            Clos Dominic    DOQ Priorat

Negre    2011    Elios    87            Costers del Priorat    DOQ Priorat

Negre    2010    Dolç de l’Obac    87            Costers del Siurana    DOQ Priorat

Negre    2010    Miserere    87            Costers del Siurana    DOQ Priorat

Negre    2009    Galena ( eco / organic )    87    +        Domini de la Cartoixa    DOQ Priorat

Negre    2011    Gran Crossos    87        NOU    Domini de la Cartoixa    DOQ Priorat

Negre    2011    La Conreria    87            La Conreria d’Scala Dei    DOQ Priorat

Negre    2010    Noster Inicial    87            La Perla del Priorat    DOQ Priorat

Negre    2010    Balcons    87            Mas Blanc Pinord    DOQ Priorat

Negre    2012    Barranc dels Closos Negre    87            Mas Igneus    DOQ Priorat

Negre    2010    Petit Mas Sinén    87            Mas Sinén ( Burgos Porta )    DOQ Priorat

Negre    2009    Amadís    87            Rotllan Torra    DOQ Priorat

Negre    2009    Rotllan Torra Reserva    87            Rotllan Torra    DOQ Priorat

Blanc    2011    Abracadabra    87            Trossos del Priorat    DOQ Priorat

Negre    2011    Ònix Fusió    87        NOU    Vinícola del Priorat    DOQ Priorat

Negre    2010    Masperla    87            Vinyes Altair    DOQ Priorat

Negre    2010    Lytos    86            Agnès de Cervera    DOQ Priorat

Negre    2010    Selecció    86            Clos Berenguer    DOQ Priorat

Negre    2011    Formiga del Galena ( eco / organic )    86            Domini de la Cartoixa    DOQ Priorat

Negre    2009    Montgarnatx    86            Francesc Sanchez Bas    DOQ Priorat

Blanc    2011    Nunci Abocat    86            Mas de les Pereres    DOQ Priorat

Negre    2010    Rotllan Torra Criança    86            Rotllan Torra    DOQ Priorat

Negre    2011    Les Mines    85            Cellers Fuentes    DOQ Priorat

Negre    2011    Clos Petó    85            Clos Dominic    DOQ Priorat

Blanc    2010    Kyrie    85            Costers del Siurana    DOQ Priorat

Blanc    2012    Les Brugueres    85            La Conreria d’Scala Dei    DOQ Priorat

Negre    2010    Clos del Mas    85            Mas Blanc Pinord    DOQ Priorat

Negre    2011    Glop    85            Mayol Viticultors    DOQ Priorat

Negre    2011    L’Obaga    85            Vinícola del Priorat    DOQ Priorat

 

Nou vell Priorat : redescobrint les arrels

Març‘2014 >>> Si fa dues dècades la DOQ Priorat va ser la pionera en el renaixement dels vins de Catalunya, ara ho torna a ser en un doble sentit que de fet és coincident : la redescoberta de les arrels i de la força del terroir.

D’una banda, ha de ser ( de nou ) el Wine Advocate qui posi el focus i elevi als altars dels 100 punts un vi del Priorat...però ranci ! En la línia engegada fa una anys d’autoreivindicació d’aquest tipus de vins pels propis membres de la DOQ, Gutiérrez els reconeix i reivindica ( atenció també a les puntuacions de De Muller, DO Tarragona ). De l’altra, irromp amb força Terroir al Limit que veu premiada l’aposta del “Think diferent” i fer que el vi refecteixi més el terrer i menys la fusta. Definitivament el petit celler d’Eben Sadie i Dominik A Huber s’ha situat entre els mites del Priorat al costat d’Alvaro Palacios, Josep Lluís Pérez, René Barbier, Daphne Glorian i Carles Pastrana.

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ ❖ ❖ PAÍSDEVINS, VINS DE CATALUNYA, PAÍS DE VINS, VINS CATALANS ❖ ❖ ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖ PUNTUACIONS PARKER 2014 VINS DOQ PRIORAT 2014 ❖ LLISTA PARKER  DOQ PRIORAT 2014 ❖ MILLORS VINS DOQ PRIORAT PUNTS PARKER 2014 ❖

PORTADA../PAISDEVINS/PORTADA.html
NOUS VINS../NOVES_ANYADES_VINS/SELECCIO_NOUS_VINS.html
ENOTURISME../PAISDEVINS/ENOTURISME.html
AGENDAGOURMEThttp://gourmetcatalunya.com/GOURMETCATALUNYA/AGENDA.html
FIRES DE VINS../FIRA-I-FESTES-DE-VINS-A-CATALUNYA/FIRA-DE-VI-FESTA-DEL-VI-2014.html
ENO-AGENDA../PAISDEVINS/AGENDA_ENO_GASTRONOMICA.html